Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 604

Udostępniono dnia: 26.01.2018 13:55

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 09.07.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 09.07.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 09.07.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 09.07.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 36_SOSiR_2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania publicznego
 • 09.07.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 35_SOSiR_2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania publicznego
 • 09.07.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 09.07.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 34_SOSiR_2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania publicznego
 • 04.01.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 04.01.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 38/SOSiR/2018 z dnia 31.12.2018r.
 • 11.12.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 11.12.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 11.12.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 36_SOSiR_2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.
 • 11.12.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 11.12.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządznie nr 35_SOSiR_2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
 • 06.12.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 06.12.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 34_SOSiR_2018 Dyrekotra SOSiR z dnai 05 grudnia 2018 roku
 • 04.12.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 04.12.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 33/SOSiR/2018 Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacj z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi udostępniania powierzchni reklamowej na obiektach SOSiR
 • 22.11.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 22.11.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 31_2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie powołania komisji naboru na stanowisko ds. BHP
 • 22.11.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 32/SOSiR/2018 w sprawie zapewnienia napoi pracownikom SOSiR
 • 24.10.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 24.10.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 30_F_2018 z dnia 24 października 2018 roku
 • 24.10.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 24.10.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 24.10.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie 29_SOSIR_2018
 • 24.10.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 28_2018 z dnia 4.10.2018
 • 05.09.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 05.09.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 17_SOSiR_2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki)prowadzenia rachunkowości w SOSiR
 • 05.09.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 05.09.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 05.09.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 17_SOSiR_2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie
 • 29.08.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 29.08.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 29.08.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie ustalenia wysoskości cen za usługi udostępniania powierzchni reklamowej na obiektach SOSiR
 • 29.08.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 27.08.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 27.08.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
 • 27.08.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 27.08.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz wykazu rodzaju prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
 • 27.08.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 27.08.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych
 • 27.08.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 27.08.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie dofinansowania zakupu okularów przeciwsłonecznych
 • 31.07.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 31.07.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 22/SOSiR/2018 z dnia 26.07.2018r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia instrukcji gospodarowania środkami trwałymi
 • 27.07.2018, Administrator: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 21/SOSiR/2018 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze słuzbowych telefonów komórkowych przez pracowników SOSiR oraz zleceniobiorców świadczących usługi na rzecz SOSiR
 • 13.07.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 13.07.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt
 • 13.07.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 18/SOSiR/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty okreśłonej na podstawie art.11 ust 8 ustawy na dzierżawę przenośnego lodowiska s
 • 21.06.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 21.06.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu,wydzierżawiania nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Słupskieo Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.
 • 21.06.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 18.06.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn."Pomorskie szlaki kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską".
 • 29.05.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 29.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 25.05.2018r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w SOSiR w Słupsku
 • 29.05.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 29.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykoananie usługi pn.Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni SOSiR
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie powołania komisji naboru na stanowisko ds.księgowości
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SOSiR
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego SOSiR
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomiesczeń Słupskieo Ośrodka Sportu i Rekreacji "
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 23/F/2018 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 4SOSIR/2018 w sprawie sposobu określenia w SOSiR zakresu wykorzystywania nabywanych towaró i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2018
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 4/SOSiR/2018 Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 3/SOSiR/2018 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy, najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń, garaży oraz nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym zarządzie SOSiR
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2/2018/SOSiR w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu, wydzierżawienia nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie SOSiR
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 1/SOSiR/2018 Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprawie wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w SOSiR
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 25.05.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 13/SOSIR/2018 z dnia 17 maja 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn."Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników wodnych kąpielsika na ter
 • 19.04.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 19.04.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie 12_SOSiR_2018
 • 19.04.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzeni 12_SOSiR_2018
 • 26.03.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 26.03.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 26.03.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie 10_SOSIR_2018
 • 26.03.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 26.03.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie 11_SOSIR_2018
 • 15.03.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 15.03.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 15.03.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie 07_SOSIR_2018
 • 15.03.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 15.03.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 15.03.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 13.03.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 13.03.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie 09_2018_SOSIR
 • 13.03.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2018 r.
 • 13.03.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie 08_2018_SOSIR
 • 08.03.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie 06_2018_SOSIR
 • 08.03.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie 05_2018_SOSIR
 • 08.03.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie_04_SOSIR_2018
 • 07.03.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 1/SOSiR/2018 Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • 26.01.2018, Administrator: Dodanie załącznika ZARZADZENIE 02_SOSIR_2018
 • 26.01.2018, Administrator: Dodanie załącznika ZARZADZENIE 03_SOSIR_2018
 • 26.01.2018, Administrator: Utworzenie dokumentu Zarządzenia 2018 r.