Szanowna/y Pani/Panie na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, tel. 59 844 75 31, sosir@sosir.slupsk.pl;
 2. istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych: Radosław Szycka, Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, tel. 59 844 75 31, iod@sosir.slupsk.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu realizacji usług;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane na podstawie przepisów prawa do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organów nadzorczych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych także do przenoszenia danych;
 7. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i zgoda w każdym momencie może być odwołana;
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 278

Udostępniono dnia: 03.08.2018 13:54

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 27.02.2019, Administrator: Edycja zakładki Ochrona danych osobowych
 • 07.08.2018, Administrator: Edycja zakładki Ochrona danych osobowych
 • 07.08.2018, Administrator: Edycja zakładki Ochrona danych osobowych
 • 07.08.2018, Administrator: Edycja zakładki Ochrona danych osobowych
 • 07.08.2018, Administrator: Edycja zakładki Ochrona danych osobowych
 • 07.08.2018, Administrator: Edycja zakładki Ochrona danych osobowych
 • 07.08.2018, Administrator: Edycja zakładki Ochrona danych osobowych
 • 03.08.2018, Administrator: Utworzenie zakładki Ochrona danych osobowych