termin składania dokumentów :16.05.2016 godzina 08:15.  status: zamknięte

Słupsk: Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupku w latach 2016-2017
Numer ogłoszenia: 111412 - 2016; data zamieszczenia: 05.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosirslupsk.naszbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto Słupsk - Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsk.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2016 godzina 08:15, miejsce: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsku sekretariat (pokój nr 8).


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Najkorzystniejszą wybrano ofertę : Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  ul. Szczecińska 99   76-200 Słupsk


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 133492-2016 w dniu 25.05.2016

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 347

Udostępniono dnia: 05.05.2016 10:16

Dokument wprowadził:
Igor Piasecki

Dokument opublikował:
Igor Piasecki

Dokument wytworzył:
Dział zamówień

Wytworzono: Dział zamówień

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 25.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupku w latach 2016-2017
 • 25.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupku w latach 2016-2017
 • 25.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupku w latach 2016-2017
 • 25.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupku w latach 2016-2017
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 133492-2016 w dniu 25.05.2016
 • 20.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupku w latach 2016-2017
 • 20.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 19.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupku w latach 2016-2017
 • 05.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupku w latach 2016-2017
 • 05.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupku w latach 2016-2017
 • 05.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu 111412-2016
 • 05.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ z załacznikami od nr 1 do nr 13
 • 05.05.2016, Administrator: Utworzenie dokumentu Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupku w latach 2016-2017