termin składania dokumentów :  06.06.2016 r.  do godziny 9:00  status: zamknięte

Słupsk: Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników wodnych miejsca wykorzystywanego do kąpieli na terenie Parku im. Józefa Trendla przy ul. Arciszewskiego w Słupsku w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 134168 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosirslupsk.naszbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto Słupsk - Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsk.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016 r.  godzina  9:00, miejsce: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsku sekretariat (pokój nr 8).


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Najkorzystniejszą wybrano ofertę: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  ul.Szczecińska 99, 76 -200 Słupsk

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 258

Udostępniono dnia: 25.05.2016 13:35

Dokument wprowadził:
Igor Piasecki

Dokument opublikował:
Igor Piasecki

Dokument wytworzył:
Dział zamówień

Wytworzono: Dział zamówien

Podmiot udostępniający informację:
SOSIR

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 14.06.2016, Administrator: Edycja dokumentu Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników
  • 14.06.2016, Administrator: Edycja dokumentu Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników
  • 14.06.2016, Administrator: Dodanie załącznika Zawiodomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 14.06.2016, Administrator: Edycja dokumentu Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników
  • 25.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników
  • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ z załacznikami od nr 1 do 10
  • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika Nazwa pliku
  • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu 134168-2016
  • 25.05.2016, Administrator: Utworzenie dokumentu Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników