termin składania dokumentów: 12.07.2018 r. do godziny 12:00 status: otwarte

PRZEDMIOT:

Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach
20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 8) Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, w terminie do dnia 12 lipca 2018 r., do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 – 200 Słupsk w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 12:15

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 168

Udostępniono dnia: 03.07.2018 12:38

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 19.07.2018, Administrator: Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  • 12.07.2018, Administrator: Dodanie załącznika Informacja z otwarcia ofert art 86 ust 5 Pzp.pdf
  • 03.07.2018, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu 03.07.2018.docx
  • 03.07.2018, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8.pdf
  • 03.07.2018, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ_z załacznikami od nr 1 do nr 8.doc
  • 03.07.2018, Administrator: Dodanie załącznika Mapa Sytuacyjna – Załącznik Nr 9 do SIWZ.doc
  • 03.07.2018, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3 2018-19
  • 03.07.2018, Administrator: Utworzenie dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3 2018-19