termin składania dokumentów: 17.10.2017 r. do godziny 12:00 status: zamknięte

PRZEDMIOT:

Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach
20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 8) Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, w terminie do dnia 17 października 2017 r., do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 – 200 Słupsk w dniu 17 października 2017 r. o godz. 12:15

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 351

Udostępniono dnia: 09.10.2017 14:33

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 24.11.2017, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3 - 2017
 • 24.11.2017, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia 500064121
 • 26.10.2017, Administrator: Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 26.10.2017, Administrator: Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 18.10.2017, Administrator: Dodanie załącznika Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
 • 09.10.2017, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3 - 2017
 • 09.10.2017, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8
 • 09.10.2017, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ_z załacznikami od nr 1 do nr 8
 • 09.10.2017, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu 09_10_2017
 • 09.10.2017, Administrator: Dodanie załącznika Mapa Sytuacyjna – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 • 09.10.2017, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3 - 2017
 • 09.10.2017, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3 - 2017
 • 09.10.2017, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3 - 2017
 • 09.10.2017, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3
 • 09.10.2017, Administrator: Utworzenie dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3