Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 132

Udostępniono dnia: 04.02.2019 10:58

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 09.07.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 09.07.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 14_SOSiR_2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego
 • 09.07.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 09.07.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 8_SOSIR_2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postę[powania publicznego
 • 28.06.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 12.06.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 12.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 8_SOSiR_2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania publicznego-świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb obiektu SOSiR przy ul.Rybackiej
 • 12.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 1_SOSiR_2019 w sprawie powołania stałej Komisji inwentarytzacyjnej
 • 12.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2_SOSIR_2019r.w sprawie sposobu określenia w SOSiR zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2019
 • 12.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 3_SOSiR_2019r. w sprawie regulaminu organizacyjnego SOSiR
 • 12.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 4_SOSiR_2019r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy, najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń, garaży oraz nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym zarządzie SOSIR
 • 12.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 5_SOSiR_2019r. w sprawie powołania komisjinaboru na stanowisko ds.administracyjncyh
 • 12.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6_SOSiR_2019r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń" w SOSiR
 • 12.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6/2019r. w sprawie wprowadzenia instrukcji reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń w SOSiR
 • 11.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 10_SOSiR_2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego pzrez ratowników wodnych kąpieliska na terenie Parku im. Józefa
 • 11.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 13_SOSiR_2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonananie usługi pn. Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni SOSiR.
 • 11.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 12_SOSIR_2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej.
 • 11.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 11_SOSiR_2019r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
 • 11.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 10_SOSiR_2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • 11.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 9_SOSiR_2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych, któych wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 • 11.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 7_SOSiR_2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu procedur udzielania zamóień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 s
 • 11.06.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 11.06.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 7_SOSiR_2019r. w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie nibezpiecznych, prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz zasad kierowania do takich prac w SOSIR
 • 18.04.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 18.04.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 8_SOSiR_2019 z dnia 16.04.2019r.
 • 26.03.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 26.03.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6_SOSiR_2019r. z dnia 22 marca 2019r.
 • 25.03.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 25.03.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 22.03.2019r.
 • 25.03.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 25.03.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6_SOSiR_2019 z dnia 22 marca 2019r.
 • 13.03.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 13.03.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 5_SOSiR_2019r. z dnia 12 marca 2019r.
 • 13.03.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 13.03.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 3_SOSiR_2019 z dnia 1 marca 2019r.
 • 07.03.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 07.03.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 4/SOSiR/2019 z dnia 6 marca 2019r.
 • 15.02.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 15.02.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku z dnia 01.02.2019r.
 • 15.02.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie Dyrekotr Słupskieo Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku z dnia 01.02.2019r.
 • 15.02.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektor SOSiR z dnia 01.02.2019r.
 • 14.02.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 14.02.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2/SOSiR/2019 Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 01.02.2019r.
 • 14.02.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 1/SOSiR/2019 Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 01.02.2019r.
 • 14.02.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 14.02.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2/SOSiR/2018 Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacj z dnia 01.02.2019r.
 • 04.02.2019, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 1/SOSiR/2019 Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia01.02.2019r.
 • 04.02.2019, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Zarządzenia 2019 r.
 • 04.02.2019, Joanna Stosik: Utworzenie dokumentu Zarządzenia 2019 r.