termin składania dokumentów: 02.10.2017 r.. do godziny 10:00 status: unieważnione

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku

Przedmiotem zamowienia jest: "Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu w systemie leasingu operacyjnego"

Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej.
Kopertę zewnętrzną należy zabezpieczyć w sposób trwały i oznaczyć napisem:
OFERTA na zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu w systemie leasingu operacyjnego” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
Na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy

Oferte należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 8) Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, w terminie do dnia 2 października 2017 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 – 200 Słupsk w dniu 2 października 2017 r. o godz. 10:15.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1205

Udostępniono dnia: 04.08.2017 11:38

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
admin

Dokument wytworzył:
Zamowienia Publiczne

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 09.10.2017, Administrator: Edycja dokumentu Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu
 • 09.10.2017, Administrator: Dodanie załącznika Zawiadomienie_09_10_2017
 • 03.10.2017, Administrator: Dodanie załącznika Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
 • 03.10.2017, Administrator: Edycja dokumentu Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu
 • 26.09.2017, Administrator: Edycja dokumentu Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu
 • 25.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika 03_Wyjaśnienie treści SIWZ_25_09_2017
 • 25.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika 03_Wyjaśnienie SIWZ_25092017
 • 22.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_22_09_2017
 • 22.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika Zmiana_treści_SIWZ_po_zm. 22_09_2017
 • 22.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_22_09_201720170922
 • 22.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika Zmiana_treści_SIWZ_po_zm. 22_09_201720170922
 • 21.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika 02-Wyjaśnienie treści SIWZ_21.09.2017
 • 21.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika 02-Wyjaśnienie treści SIWZ_20.09.2017
 • 15.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika Zmiana treści SIWZ_15_09_2017
 • 15.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ_po zmianie z dnia 15_09_2017
 • 15.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ_po zmianie z dnia 15_09_2017
 • 14.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika 02_SIWZ_po zmianie z dnia 14_09_2017
 • 14.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika 02_SIWZ_po zmianie z dnia 14_09_2017
 • 14.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika 01_Wyjaśnienie treści SIWZ_14_09_2017
 • 14.09.2017, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.09.2017
 • 14.09.2017, Administrator: Edycja dokumentu Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu
 • 31.08.2017, Administrator: Dodanie załącznika Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 31 08 2017
 • 31.08.2017, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_po zm_31_08_17
 • 31.08.2017, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ po zm 31 08 2017
 • 04.08.2017, Administrator: Dodanie załącznika Mapa Sytuacyjna – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 • 04.08.2017, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu
 • 04.08.2017, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ
 • 04.08.2017, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ z załacznikami od nr 1 do nr 8
 • 04.08.2017, Administrator: Edycja dokumentu Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu
 • 04.08.2017, Administrator: Utworzenie dokumentu Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu