termin składania dokumentów: 7.06.2019 r. do godziny 10:00 status: zamknięte


Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku: Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy zabezpieczyć w sposób trwały i oznaczyć napisem: „OFERTA na usługę pn. Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku" Znak sprawy SOSiR.ZP-I.261.03.2019” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. Na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 8) Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, w terminie do dnia 07 czerwca 2019 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 – 200 Słupsk w dniu 07 czerwca 2019 r. o godz. 10:15.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 57

Udostępniono dnia: 27.05.2019 08:35

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 11.07.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
  • 19.06.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
  • 19.06.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Dodanie załącznika Wybór najkorzystniejszej oferty_19_06_2019
  • 07.06.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Dodanie załącznika Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy Pzp
  • 27.05.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
  • 27.05.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu nr 551971-N-2019
  • 27.05.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Dodanie załącznika SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 13
  • 27.05.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Dodanie załącznika SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 13
  • 27.05.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Utworzenie dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu