termin składania dokumentów: 21.06.2017 r.. do godziny 10:00 status: zamknięte


Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku: Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku w okresie od 04.09.2017 r. do 30.06.2018

Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy zabezpieczyć w sposób trwały i oznaczyć napisem: „OFERTA na usługę pn. Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku w okresie od 04.09.2017 r. do 30.06.2018 r.” Znak sprawy ZP.04.2017” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. Na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 8) Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 – 200 Słupsk w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 10:15.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 302

Udostępniono dnia: 09.06.2017 08:20

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
admin

Dokument wytworzył:
Karolina Dobak-Kaniak

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 17.07.2017, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dniu 17.07.2017 Nr 108605-2017
 • 17.07.2017, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
 • 07.07.2017, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
 • 07.07.2017, Administrator: Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20170707
 • 07.07.2017, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
 • 21.06.2017, Administrator: Dodanie załącznika Informacja zgodnie z art 86 ust 5 ustawy Pzp
 • 09.06.2017, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
 • 09.06.2017, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
 • 09.06.2017, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
 • 09.06.2017, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
 • 09.06.2017, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
 • 09.06.2017, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
 • 09.06.2017, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
 • 09.06.2017, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ_z zalacznikami od nr 1 do nr 13
 • 09.06.2017, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.06.2017 zamieszczone w BZP pod nr 527604-N-2017
 • 09.06.2017, Administrator: Utworzenie dokumentu Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu