termin składania dokumentów :  07.06.2016 r. do godziny 09:00 status: anulowane

Słupsk: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej

w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie

Szlaki Kajakowe na terenie Miasta Słupsk (Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2)

Numer ogłoszenia: 134938 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosirslupsk.naszbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto Słupsk - Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsk.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2016 r.   godzina  9:00, miejsce: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsku sekretariat (pokój nr 8).


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA/ WYKONAWCY WYKLUCZONEGO Z POSTĘPOWANIA.

Wybrano ofertę:

"Profil" Studio projektowe s.c. Janusz Kaczmarek i Krystyna Kosowicz  ul.Braci Gierymskich 1 , 76-200 Słupsk


SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 300

Udostępniono dnia: 25.05.2016 14:48

Dokument wprowadził:
Igor Piasecki

Dokument opublikował:
Igor Piasecki

Dokument wytworzył:
Karol Kayser

Wytworzono: Karol Kayser

Podmiot udostępniający informację:
SOSIR

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 18.11.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji Szlaki Kajakowe
 • 29.06.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji Szlaki Kajakowe
 • 29.06.2016, Administrator: Dodanie załącznika Sprostowanie do wyboru ZP19240216
 • 28.06.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji Szlaki Kajakowe
 • 28.06.2016, Administrator: Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze SOSiR ZP1918022016
 • 28.06.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji Szlaki Kajakowe
 • 25.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji Szlaki Kajakowe
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 9.3 - koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych woj. pom
 • 25.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji Szlaki Kajakowe
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 9.5 - koncepcja oznakowania szlaków kajakowych
 • 25.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji Szlaki Kajakowe
 • 25.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji Szlaki Kajakowe
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 9.6 - analiza wykonalności Kajakiem przez Pomorze
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 9.4 - wytyczne (modelowe, typowe) do projektowania
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 9.1A - szczegółowy opis zadania nr 1
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 9.1B - szczegółowy opis zadania nr 2
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 9.2A - mapka lokalizacji zadania nr 1
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 9.2B - mapka lokalizacji zadania nr 2
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 8 - projekt umowy
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 3 - inf. grupa kapitałowa
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 3 - inf. grupa kapitałowa
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy art 22 ust
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 5 - wykaz usług
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 6 - wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 1A - formularz cenowy
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ
 • 25.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika ogłoszenie o zamówieniu 134938_2016
 • 25.05.2016, Administrator: Utworzenie dokumentu Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji Szlaki Kajakowe