​ termin składania dokumentów : 04.05.2016 godzina 12:00.    status: zamknięte

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupskubędący jednostka budżetową Miasta Słupska

jako "Inwestor" w imieniu i na rzecz którego działa

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Tuwima 4, 76 - 200 Słupsk jako "Inwestor Zastępczy" na zadaniu pn. "Pumptrack  Słupsk miastem dla rowerów" zgodnie z umową nr 139/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.​


Słupsk: PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
Numer ogłoszenia: 91266 - 2016.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

UWAGA ZMIANY DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRZETARGU
DOKUMENTACJA NA STRONIE INWESTORA ZASTĘPCZEGO

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, pok. nr 7.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 12:00, miejsce: PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, pok. nr 4- sekretariat.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Najkorzystniejszą wybrano ofertę : VELO Projekt Sp. z o.o. ul.Orzechowa 22  15-822 Białystok
 

​ ​

​ ​

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 376

Udostępniono dnia: 15.04.2016 11:49

Dokument wprowadził:
Igor Piasecki

Dokument opublikował:
igor Piasecki

Dokument wytworzył:
Dział zamówień

Wytworzono: Dział zamówień

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 16.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 16.05.2016, Administrator: Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 05.05.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 19.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Załącznik nr 10 Inwentaryzacja zieleni
 • 15.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Mapka lokalizacji działki z wyznaczonym terenem
 • 15.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Program funkcjonalno-użytkowy
 • 15.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ
 • 15.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Załącznik nr 7 - wzór umowy
 • 15.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Załącznik nr 6 - wykaz osób
 • 15.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Załącznik nr 5 - wykaz robót
 • 15.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Załącznik nr 4 - wzór oswiadczenia o przynależnosci do grupy kapitalowej
 • 15.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Załącznik nr 3 - wzór oswiadczenia
 • 15.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Załącznik nr 2 - wzór oswiadczenia
 • 15.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 • 15.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu
 • 15.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
 • 15.04.2016, Administrator: Utworzenie dokumentu PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW