termin składania dokumentów: 5.07.2019 r. do godziny 10:00 status: zamknięte


Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku: Prowadzenie indywidualnych i grupowych nauk pływania na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy zabezpieczyć w sposób trwały i oznaczyć napisem: „OFERTA na usługę pn. Prowadzenie indywidualnych i grupowych nauk pływania na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku" Znak sprawy SOSiR.ZP-I.261.04.2019” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. Na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 8) Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, w terminie do dnia 05 lipca 2019 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 – 200 Słupsk w dniu 05 lipca 2019 r. o godz. 10:15.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 108

Udostępniono dnia: 27.06.2019 10:26

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 11.07.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Edycja dokumentu Prowadzenie indywidualnych i grupowych nauk pływania na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku
 • 10.07.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Edycja dokumentu Prowadzenie indywidualnych i grupowych nauk pływania na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku
 • 10.07.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Dodanie załącznika Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
 • 05.07.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Edycja dokumentu Prowadzenie indywidualnych i grupowych nauk pływania na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku
 • 05.07.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Dodanie załącznika Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
 • 02.07.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Edycja dokumentu Prowadzenie indywidualnych i grupowych nauk pływania na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku
 • 02.07.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Dodanie załącznika 01_Wyjaśnienie treści_SIWZ_02_07_2019
 • 27.06.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Edycja dokumentu Prowadzenie indywidualnych i grupowych nauk pływania na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku
 • 27.06.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu nr 565489-N-2019
 • 27.06.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Dodanie załącznika SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 11
 • 27.06.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Dodanie załącznika SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 11
 • 27.06.2019, Karolina Dobak-Kaniak: Utworzenie dokumentu Prowadzenie indywidualnych i grupowych nauk pływania na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku