termin składania dokumentów: 19.07.2016 r.. do godziny 09:00 status: unieważnione

Słupsk: Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3.
Numer ogłoszenia: 119759 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosirslupsk.naszbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto Słupsk - Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsk.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 r.  godzina  9:00, miejsce: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsku sekretariat (pokój nr 8).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2016 r.  godzina  9:00, miejsce: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsku sekretariat (pokój nr 8).

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 324

Udostępniono dnia: 05.07.2016 11:21

Dokument wprowadził:
Igor Piasecki

Dokument opublikował:
Igor Piasecki

Dokument wytworzył:
Dział Zamówień

Wytworzono: Dział Zamówień

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 20.07.2016, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3.
 • 20.07.2016, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3.
 • 20.07.2016, Administrator: Dodanie załącznika zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 20_lipca_2016
 • 13.07.2016, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3.
 • 13.07.2016, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3.
 • 13.07.2016, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod nr 133793-2016 z dnia 13.07.2016
 • 13.07.2016, Administrator: Dodanie załącznika Odpowiedz na pytania do treści SIWZ i zmiana treści SIWZ, w tym terminu składania i otwarcia ofert
 • 05.07.2016, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ z załacznikami od nr 1 do nr 7
 • 05.07.2016, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ z załacznikami od nr 1 do nr 7
 • 05.07.2016, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3.
 • 05.07.2016, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3.
 • 05.07.2016, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu 119759-2016
 • 05.07.2016, Administrator: Dodanie załącznika Plac Zwycięstwa 3, załącznik nr 8 do SIWZ
 • 05.07.2016, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ z załacznikami od nr 1 do nr 7
 • 05.07.2016, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3.
 • 05.07.2016, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3.
 • 05.07.2016, Administrator: Utworzenie dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3.