termin składania dokumentów: 29.07.2016 r.. do godziny 08:00 status: zamknięte

Słupsk: Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3.
Numer ogłoszenia: 147805 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosirslupsk.naszbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto Słupsk - Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsk.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 r.  godzina  8:00, miejsce: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsku sekretariat (pokój nr 8).

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 435

Udostępniono dnia: 21.07.2016 09:03

Dokument wprowadził:
Igor Piasecka

Dokument opublikował:
Igor Piasecki

Dokument wytworzył:
Karolina Dobak-Kaniak

Wytworzono: Dział zamówień

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 01.08.2016, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SOSiR-ZP/2244/06/16
 • 01.08.2016, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3
 • 01.08.2016, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze SOSiR-ZP/2244/06/16
 • 26.07.2016, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Odpowiedź na pytania o treści SIWZ z dnia 26.07.2016
 • 21.07.2016, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3
 • 21.07.2016, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3
 • 21.07.2016, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3
 • 21.07.2016, Administrator: Edycja dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3
 • 21.07.2016, Administrator: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu 147805-2016
 • 21.07.2016, Administrator: Dodanie załącznika Plac Zwycięstwa 3, załącznik nr 8 do SIWZ
 • 21.07.2016, Administrator: Dodanie załącznika SIWZ z załacznikami od nr 1 do nr 7
 • 21.07.2016, Administrator: Utworzenie dokumentu Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3