termin składania dokumentów : 20.12.2018 r. do godziny 11:00   status: otwarte

Przedmiot zamówienia:

Badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach” w obiekcie pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat pokój nr 8)
do dnia 20 grudnia 2018 r. do godziny 11:00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert droga elektroniczna na adres sosir@sosir.slupsk.pl

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 69

Udostępniono dnia: 14.12.2018 11:10

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 14.12.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody basenowej
 • 14.12.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody basenowej
 • 14.12.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody basenowej
 • 14.12.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zaproszenie do składania ofert z załącznikami
 • 14.12.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Załacznik nr 3 - oświadczenie
 • 14.12.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Załacznik nr 2 - wzór umowy
 • 14.12.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 14.12.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zaproszenie do składania ofert z załącznikami
 • 14.12.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody basenowej
 • 14.12.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Zaproszenie do składania ofert z załącznikami
 • 14.12.2018, Joanna Stosik: Utworzenie dokumentu Badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody basenowej