Majątek posiadany przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku dane na dzień 31.12.2015 r.

  1. Grunty – 9 784 164,00 zł

  2. Budynki i budowle – 31 510 489,31 zł

  3. Urządzenia techniczne i maszyny – 2 171 093,88 zł

  4. Środki transportu – 179 373,28 zł

  5. Pozostałe środki trwałe – 1 494 849,86 zł

  6. Wyposażenie – 901 730,74 zł

  7. Wartości niematerialne i prawne – 23 713,88 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU – 46 065 414,95 zł


 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1006

Udostępniono dnia: 20.04.2016 09:47

Dokument wprowadził:
Igor Piasecki

Dokument opublikował:
Igor Piasecki

Dokument wytworzył:
Magdalena Ilnicka

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 20.04.2016, Administrator: Edycja zakładki Majątek
  • 20.04.2016, Administrator: Edycja zakładki Majątek
  • 20.04.2016, Administrator: Utworzenie zakładki Majątek