STAN MAJĄTKU NA 31.12.2018r.

1 GRUNTY –                                      10.023.221,00

2. BUDYNKI I BUDOWLE –           33.567.400,29

3. URZĄDZENIA I MASZYNY –      2.328.818,76

4. ŚRODKI TRANSPORTU –               255.434,99

5. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE – 1.598.163,04

6. WYPOSAŻENIE –                            2.328.818,76

7. WARTOŚCI NIEMATERIALNE –       37.157,44

I PRAWNE -

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1110

Udostępniono dnia: 20.04.2016 09:47

Dokument wprowadził:
Igor Piasecki

Dokument opublikował:
Igor Piasecki

Dokument wytworzył:
Magdalena Ilnicka

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 22.05.2019, Joanna Stosik: Edycja zakładki Majątek
  • 22.05.2019, Joanna Stosik: Edycja zakładki Majątek
  • 20.04.2016, Administrator: Edycja zakładki Majątek
  • 20.04.2016, Administrator: Edycja zakładki Majątek
  • 20.04.2016, Administrator: Utworzenie zakładki Majątek